M° Wu Wen Wei

Fratello di pratica del M° Qian Shao Hong, studia Xin Yi Quan con Lu An Guang, studente del mitico M° Lu Song Gao. Pratica Taiji Quan stile Chen e Yang con il M° Chang Zheng Lin e “mani che spingono” con Jiang Zhong Bao. È un esperto di combattimento e del Qi Gong della Camicia di Ferro.